CLAY-DAYS

Algemene voorwaarden

ABONNEMENT

INBEGREPEN IN DE PRIJS

In de prijs voor het lidmaatschap zijn volgende zaken inbegrepen: gebruik van het atelier van Clay-Days, faciliteiten en materialen. De abonnees kunnen na reservatie op de aangegeven moment gebruik maken van het atelier. Andere momenten kunnen mogelijk worden ingepland afhankelijk van de vraag.


OPSTART ABONNEMENT 

Als je een abonnement aankoopt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Clay-Days. Aangezien je zelfstandig zal werken, krijg je een korte introductie over de werking van het atelier wanneer je opstart. Deze inleiding is van belang opdat je het atelier goed kent en weet hoe het veilig te gebruiken. Laat ons weten wanneer je wenst op te starten zodat we de inleiding kunnen inplannen.

Indien er materialen en faciliteiten zijn die je nog nooit gebruikt hebt, kan je bij de verantwoordelijke ter plaatse de juiste info en handleiding vragen.


RESERVATIE

Abonnees zijn verplicht een moment te reserveren via vrijatelier@clay-cays.be. Bij aankomst moet de beurtenkaart afgevinkt worden.

Een beurt duurt 3u, schoonmaak inbegrepen. 


EINDE ABONNEMENT

Wanneer je abonnement eindigt, en je wenst hem niet te verlengen, moeten alle bezittingen meegenomen worden voor of op de laatste dag van het abonnement (ook al beslis je om later terug te komen naar het atelier). Indien dit niet gebeurd, zullen wij het materiaal zonder verwittiging op de plank verwijderen en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies of beschadiging van werken en bezittingen.

 

LESSEN

LESPLANNING

De planning voor de nieuwste lessenreeksen staan op de website www.clay-days.be gepubliceerd.


GEMISTE LESSEN

Gemiste lessen kunnen niet ingehaald of terugbetaald worden. 


DEELNAME AAN DE LESSEN

De lessen zijn persoonlijk en kunnen na de eerste les niet overgedragen worden naar een ander persoon.


ALGEMEEN

MENTALITEIT IN HET ATELIER

Clay-Days is een deelatelier. Dit betekent dat we afhankelijk zijn van elkaar in de gedeelde ruimte. Respecteer elkaar, elkaars werk en ruimte. 

We moeten samenwerken om het atelier naar behoren te laten draaien. Vergeet niet dat wanneer je lid bent van Clay-Days, dit je werklpaats is, dus zorg er goed voor!


SLUITINGS DAGEN

Clay-Days heeft het recht om de lesmomenten en openatelier momenten/uren te wijzigen. Deze wijzigingen zullen telkens in een nieuwsbrief en op de website gecommuniceerd worden.

Het vrij atelier van Clay-Days sluit op feestdagen. Er kunnen ook enkele dagen per jaar zijn waarin het atelier volledig of voor de helft zal gesloten zijn omwille van geplande workshops of evenementen. Wij zullen deze dagen telkens zo snel mogelijk communiceren. Hiervoor zijn er geen refunds van geld of tijd van toepassing.


REGELS VAN HET ATELIER

Alle cursisten en leden zijn verplicht deze regels te volgen.

Indien je deze regels niet volgt na verschillende verwittigingen, kan het personeel je vragen het atelier te verlaten. Wij hebben het recht je lidmaatschap of lesinschrijving te annuleren zonder terugbetaling. Wij kunnen ook kosten aanrekenen en iemand aansprakelijk stellen voor schade.

Iedereen kan de materialen in het atelier gebruiken. Eigen materialen en glazuren moeten goedgekeurd worden door de mentoren alvorens ze te gebruiken.

Alle leden zijn verplicht om het atelier aangenaam en veilig te houden. Dit is de verantwoordelijkheid van de hele community. Elk gedrag of gesprek dat het welzijn van andere cursisten of leden bedreigt, kan niet toegestaan worden, inclusief discriminatie, intimidatie en manipulatie. Indien je dit soort gedrag opmerkt, laat het dan weten aan het team van Clay-Days. Roken is verboden in het atelier.

 

LEEFTIJD

Ons vrij atelier is niet toegankelijk onder 18 jaar.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het atelier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items. In een gemeenschappelijk atelier is kan het gebeuren dat een werkstuk beschadigd raakt, ook hiervoor is Clay-Days niet aansprakelijk.


BISCUITBAK en GLAZUURBAK

Bij Clay-Days worden er enkel stukken gebakken die in het atelier zelf gemaakt werden. Werken van thuis of van een ander atelier kunnen niet gebakken worden bij Clay-Days.

 

GLAZUREN

Er kunnen enkel werken geglazuurd worden die ook in Clay-Days gemaakt werden. Het abonnement is inclusief het ‘eerlijk gebruik’ van glazuren voorzien in Clay-Days. Glazuren van buitenaf kunnen niet gebruikt worden tenzij dit toegestaan werd door de zaakvoerder of mentor van Clay-Days.

Om onze ovens/platen te beschermen, zullen stukken die niet op een juiste manier zijn geglazuurd, niet gebakken worden.


SCHOONMAAK

Iedereen moet ervoor zorgen dat het atelier een aangename werkplek blijft. Wanneer je het atelier gebruikt hebt, reken je op minimum 15 minuten om je werkplek en de gemeenschappelijke ruimten schoon te maken. De schoonmaak van een draaischijf kan langer duren. Kleistof is gevaarlijk en kan een silicose veroorzaken maak dus telkens schoon met nat.

Laat de ruimte telkens even schoon achter als je het hebt gevonden.

Iedereen is verplicht om te voldoen aan het drie emmerreinigingssysteem van het atelier voor het reinigen van gereedschap en materiaal en het wassen van de handen, zowel in het kleiatelier als in de glazuurruimte. De spoelbakken mogen hier NIET voor gebruikt worden, deze mogen uitsluitend worden gebruikt voor het verzamelen van water en voor hygiënedoeleinden. Klei, glazuur en gips mogen niet worden weggegooid in gootstenen en afvoeren, noch in de studio, noch in de tuin buiten. Iedereen moet gebruik maken van de aanwezige afvoeremmers.

 

GEBRUIK VAN DE OVEN

Stukken die niet getekend zijn, te dik zijn, niet droog zijn of waarvan de glazuur te dik /te dicht op de bodem is, zullen niet gebakken worden.

Als een abonnee schade berokkend aan de oven (vb explosie van werk, uitgelopen glazuren, ..) of ander materiaal door niet behoorlijk gebruik dan kan de abonnee aansprakelijk gesteld worden voor de kosten van de reparatie of vervanging.

Abonnees en cursisten moeten zorgen dat het glazuur niet uitsmelt op de ovenplaten tijdens het bakken. De glazuren berokkenen schade aan de ovenplaten die niet te herstellen is. Wij zullen de abonnees en cursisten de volledige som voor de te vervangen ovenplaat aanrekenen.

Enkel het team van Clay-Days (zaakvoerders, mentors en lesgevers) mogen de ovenruimte betreden.


VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Abonnees die starten in het atelier zijn verplicht de introductie van de zaakvoerder of mentor bij te wonen en de algemene voorwaarden gelezen te hebben. Het is belangrijk dat alle leden de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in het atelier naleven.

Eten en drinken is niet toegestaan in het atelier tenzij op de hiervoor voorziene plekken.


AANSPRAKELIJKHEID

Clay-Days kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde lessen, lesgevers en / of apparatuur niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook.

Het atelier behoudt zich naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de timing, structuur en inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever en / of de beschikbaarheid van apparatuur. Het atelier is niet aansprakelijk voor schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt, behalve voor zover dit verlies wettelijk niet in staat is tot uitsluiting.

Persoonlijke bezittingen worden op eigen risico naar het atelier gebracht en het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade aan dergelijke items.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die een lid op het studio-terrein of buiten de studio lijdt, behalve voor zover dit verlies, schade of letsel wettelijk niet kan worden uitgesloten.


PRIVACY

Clay-Days bewaart jouw contactgegevens om je op de hoogte te houden van het laatste Clay-Days nieuws. Leden en cursisten kunnen telefonisch of per mail gecontacteerd worden bij last-minute wijzigingen en voor inhaallessen. Nieuwe info voor de leden van het open access atelier wordt ook per mail gestuurd. Clay-Days streeft ernaar om persoonsgegevens veilig te houden en deelt deze gegevens niet met derden.

De Algemene Voorwaarden kunnen elk moment wijzigen. Leden en cursisten worden hiervan per e-mail of in het atelier zelf verwittigd. Door verder onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met de wijziging van deze algemene voorwaarden. Lees de algemene voorwaarden grondig door en zorg dat je ze begrijpt. Indien je niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, dan kan je geen lid worden bij Clay-Days.